Chirodata

WERKJAAR 2021-2022

!!LET OP! De kalender die meegegeven werd op de eerste Chiro is lichtjes gewijzigd! Onze verrrassingsdag gaat door op 9 april in plaats van 3 april!