Chirodata

WERKJAAR 2021-2022

!!LET OP! De kalender die meegegeven werd op de eerste Chiro is lichtjes gewijzigd! Onze streekbierenavond gaat door op 6 november in plaats van 13 november!