Chirodata

WERKJAAR 2020-2021

!!LET OP! De kalender die meegegeven werd op de eerste Chiro is lichtjes gewijzigd! 25 oktober is er GEEN Chiro, 18 oktober is er WEL Chiro!!

CHIROKAMP 2021: 01/08/2021-11/08/2021 (Meer info volgt later)

Telkens van 14 tot 17u